เราจะเริ่มเห็นกันแล้วว่า หลายๆประเทศ ที่ได้รับวัคซีนที่ใกล้จะครบจำนวนประชากร สามารถกลับไปทำงาน ประกอบกิจกรรมตามชีวิตประจำวันได้แล้ว และที่ผ่านมามีการกักตัวอยู่บ้านกันค่อนข้างเยอะ และทำให้ การใช้รถ หรือ กิจกรรมเสี่ยงๆต่างๆลดลง ซึ่งเป็นผลให้หลายบริษัทประกันต้องปรับตัว หนึ่งในการประกันที่ ปรับตัวนั้นก็คือ บริษัทประกันประเภท Non-life หรือ ประกันรถยนต์ ที่ หลายประเทศมีการลดราคา ค่าเบี้ยลง ในช่วงโควิด ค่าประกันรถยนต์ถูกลงมากกว่าเดิม เนื่องจากการใช้รถยนต์นั้นน้อยลง เบี้ยประกันรถยนต์ลดลง เนื่องจากความเสี่ยงไม่เท่าเดิม เม็ดเงินประกัน จากค่าเบี้ยประกันรถยนต์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกส่งคืนให้กับเจ้าของรถยนต์ และ เจ้าของกรมธรรม์ เนื่องมาจาก การใช้รถยนต์ที่น้อยลง เหตุจากการกักตัว นอกจากนั้น บริษัทประกันรถยนต์บางเจ้าในต่างประเทศ มีการคืนเบี้ย หรือ ลดค่าเบี้ยประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ลงในช่วงต้นโควิดอีกด้วย ทั้งนี้ ธุรกิจประกันภัย จะประเมินจากความเสี่ยงในการใช้วัตถุ เช่นยานพาหนะ ในการโดยสาร และเมื่อไม่ได้ใช้งาน จึงลดความเสี่ยง ดังนั้นเบี้ยประกันควรต้องลดลงด้วย เมื่อประกันรถยนต์ราคาลง แล้วContinue Reading